Tuesday, July 23, 2013

ՀԿ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ  «Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ» ՀԿ-ն, համագործակցելով Քաունթերփարթ Ինթերնեյշնլի հայաստանյան գրասենյակի հետ, իրականացնում է «Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում» ծրագիրը, որի շրջանակներում պետք է կատարվի ՀԿ ղեկավարման եւ կառավարման համակարգերի ներդրման մշակում, ֆինանսական կայունացման ընթացակարգերը մշակվի, ինչպես նաեւ մարդկային ռեսուրսների կառավարման կանոնակարգը մշակվի, աշխատակազմի աշխատանքային նկարագրերի կազմման ձեւաչափերը ստեղծվի, կատարվի ծառայությունների երկարաժամկետ մշակում:

Monday, February 18, 2013

Ընտրություններ 2013 (մաս 4)Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ն դիտորդական առաքելություն իրեկանացնելով Գեղարքունիկի մարզի 22, 23, 24 ընտրատեղամասերում,  ընտրատարածքներից Skype-ով պարբերաբար ուղիղ միացում էին անում Մեդիա կենտրոնի հետ: Տեղեկացնելով ընտրության ընթացքի մասին, խոսում ընտրատեղամասային հանձնաժողովների նախագահների, քարտուղարների՝ ինչպես նաև վստահված անձանց հետ:                           

                            

Ընտրություններ 2013 (մաս 3)

-Վաղը դասի չենք հասնի ...

Քաղաքացիական իրենց պարտքը կատարած մարտունեցի ուսանողները թերևս վաղը չեն նստի բուհական իրենց նստարանների առջև:
Օրվա երկրորդ կեսին Մարտունի քաղաքի ավտոկայանում հոծ բազմություն էր կուտակվել, ովքեր սպասում էին Մարտունի-Երևան երթուղային տաքսիներին: Նրանց արդեն հասցրել են մոռանալ, քանի որ ստացել են հասանելիք քվեն:

Ընտրություններ 2013 (մաս 2)


Թիվ 24 ընտրատարածքի տարբեր ընտրատեղամասերում սոցիոլոգիական հարցումներ են իրականացնում միջազգային և տեղական հետազոտական կազմակերպություններ՝ EXIT POLL, GELAP, Հայստանի սոցիլոգների միությունը:

                             


                              

Նշենք , որ որոշ տեղամասերում հարցումներն իրականացնում էին տեղամասի ներսում:  Արդյո՞ք դա խաղտում չէ:

                           


Ըտնրություններ 2013 (մաս 1)


Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ ՀԿ-ի կողմից դիտորդական առաքելություն իրականացնող դիտորդները թիվ 24 ընտրատարածքի տարբեր ընտրատեղամասերում արդեն կեսօրին  արձանագրել են կիսով չափ լցված  քվետուփեր՝  այն դեպքում ընտրողների այդպիսի ակտիվ մասնակցություն չի արձանագրվում:                           

Friday, January 11, 2013

Ինչ է զարգացման ռազմավարական պլանը

                            

Տեսանյութում խոսվում է թե ինչ է իրենից ներկայացնում համայնքի զարգացման ռազմավարական պլանը, ինչպես է այն մշակվում, ընդունվում և հաստատվում:
Կարևորվում է զարգացման ռազմավարական պլանի մշակմանը բնակչության մասնակցությունը: Ինչպես նաև ընդունված ռազմավարական պլանի և իրականացվող քայլերի մասին բնակչության իրազեկում:

Thursday, December 20, 2012

Ռազմավարական պլանի ներկայացում բնակչությանը

 
  ՄԿՀԽ-ի աշխատակիցների կողմից Մարտունի քաղաքի բնակիչների ներկայացվեց ՏԻՄ-ի կողմից մշակված համայնքի զարգացման ռազմավարական պլանի նախնական փաթեթը: Քնարկումների արդյունքում գրիառնվեցին բնակչների կողմից արված դիտողությունները և առաջարկությունները, որոնք հաշվի կառնվեն ռազմավարական պլանի վերջնական մշակման ժամանակ: