Tuesday, April 10, 2012

Դիտորդների պատրաստում

  ՄԿՀԽ ՀԿ-ն ՀՀ ազգային ժողովի ընտրություննրի ժամանակ թիվ 24 ընտրատարածքում իրականցանելու է անկախ դիտորդական առաքելություն, ապահովելով ընտրատարածքի բոլոր 46 տեղամասերում 2 ական դիտորդներով: 24 ընտրատարածքը ներառում է  15 համայնք  մարտունու տարածաշրջանից և 10 համայնք  վարդենիսի տարածաշրջանից:

 Այդ նպատակաով ՀԿ-ն բոլոր համայնքներից ընդգրկված մարդկանց համար իրականացնում է դիտորդների ուսուցում, որպսզի հետագայում նրանք ՀՀ ԿԸՀ-ին հանձնեն ստուգարք և ստանան դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար համապատասխան վկայականներ: Դսընթաց անցկացվել է Ծովակ համայնքում վարդենիսի շրջանի համայնքներից ընդկրկված մասնակիցների համար, և մարտունու տարածաշրջանից ընդգրկված մասնակիցների համար` Մարտունի քաղաքում: Դասընթացները վարում է հրավիրված համապատասխան մասնագետը:
 Այս դասընթացները իրականացվում են Քաունթերփարթ Ինթրնեյշնլի Հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսավորմաբ, ՄԿՀԽ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Ինչու մասնակցել ընտրություններին» ծրագրի շրջանակներում: 


No comments:

Post a Comment