Tuesday, April 17, 2012

Ինչու մասնակցել ընտրություններին

 ՄԿՀԽ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող  «Ինչու մասնակցել ընտրություններին» ծրագրի շրջանակներում նկարահանվել են սոցիլական գովազդներ և ցուցադրվում են տեղական  «Գեղամա» հեռուստաընկերությունով:
 Գովազդների նպատակն է առաջին անգամ ընտրողների մոտ բարձրացնել ընտրություններին մաասնակցելու կարևորությունը և անհրաժեշտությունը:«Ինչու մասնակցել ընտրություններին» ծրագրի   իրականացվում են Քաունթերփարթ Ինթրնեյշնլի Հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսավորմաբ:

No comments:

Post a Comment