Saturday, September 15, 2012

Համայնքի անդամի ակտիվությունը ` զարգացած համայնքի նախապայման

  ՄԿՀԽ ՀԿ-ն Քաունթերփարթի ֆինանսավորմամբ սեպտեմբերից սկսել է իրականացնել «Համայնքի անդամի ակտիվությունը ` զարգացած համայնքի նախապայման» ծրագիրը:
  Ծրագիրը նպատակ ունի Մարտունի համայնքի  նորընտիր  ՏԻՄ  գործունեության թափանցիկության, ընտրողների խնդիրներին արագ արձագանքման, որոշումների կայացման մեջ  համայնքի բնակչության, հատկապես երիտասարդության մասնակցության ապահովման և վերահսկողության մեխանիզմերի կիրառմանը` ՏԻՄ-ի օղակների   և համայնքային ակտիվ խմբերի  միջև  մասնակցային   գործուն մեխանիզմների  ձևավորման  միջոցով:
 Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է
  •  համայնքային կառավարման գործընթացներում բնակչության, հատկապես երիտասարդության մասնակցության խթանմանը  
  • նախընտրական փուլում, սոցկայքերում կատարել համայնքի կարիքի գնահատում, առանձնացնել հիմնախնդիրները
  • հավաքված հիմնախնդիրները և դրանց առաջարկված լուծումները ներկայացնել ՏԻՄ ղեկավարին և ավագանու անդամներին և այլ շահագռգիռ կողմերին 
  • կազմակերպել  հանդիպում-լսումներ որոշում կայացնողների` Ավագանու անդամների հետ, նրանց որոշումները թափանցիկ և իրատեսական դարձնելու, բնակչության հետ հետադարձ կապ հաստատելու, նրանց կողմից բարձրացված խնդիրներին արագ արձագանքնելու, բիզնեսի ուժերը նպատակային օգտագործելու նպատակով
  • ՏԻՄ աշխատակազմի, ավագանու անդամների  և համայնքի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչների կրթում 
  • ապահովել քաղաքապետարանի աշխատակազմի և համայնքի ակտիվ խմբի անդամների մասնակցությամբ, համապատասխան չափորոշիչներով քաղաքի քառամյա զարգացման պլանի նախագծի մշակումը
  •  ապահովել բնակչության մասնակցություն համայնքային ռազմավարական պլանի իրականացման,  վերահսկողության և մշտադիտարկման գործընթացներում
  • և այս բոլոր գործընթացների ընթացքը լուսաբանել համացանցում և տեղական «Գեղամա» ՀՍ-ովNo comments:

Post a Comment