Friday, November 23, 2012

Ռազմավարական պլանի մշակման ուսուցում


«Համայնքի անդամի ակտիվությունը ` զարգացած համայնքի նախապայման» ծրագրի շրջանակում ՄԿՀԽ գրասենյակում կազմակերպվեց եռօրյա ուսուցում  «Համայնքի զարգացման ռազմավարական պլան» թեմայով, որի ընթացքում հրավիրված մասնագետը մասնակիցներին ներկայացրեց, թե ինչպես մշակել ճիշտ և արդյունավետ ռազմավարական պլան համայնքի զարգացման համար:
Դասընթացին մասնակցում էին քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները փոխքաղաքապետի գլխավորությամբ, ավագանու անդամներ, համայնքի ակտիվ բնակիչներ, ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ:


 

No comments:

Post a Comment