Tuesday, September 27, 2011

Քաղաքապետարնի աշխատակազմը համաձայն չի հետազոտության արդյունքների հետ

Մարտունու քաղաքապետարանւոմ սկսվել է եռօրյա դասընթացներ` "Մարտունու քաղաքապետարանի մեկամյա Ռազմավարական  պլանի մշակում" թեմայով:

Դասընթացին մասնակցում են քաղաքապետարանի տարբեր բաժիների ղեկավարները, ավագանու անդամներ, քաղաքում գործող տարբեր կառույցների, ՀԿ-ների և բիզնես սեկտորի ներկայացուցիչներ:
Դասընթացը վարում է ՓԳԹ Անահիտ Մկրտչյանը, ով  ՄԿՀԽ ՀԿ-ի կողմից իրականացվող "Մասնակցենք-վերահսկենք-համագործակցենք" ծրագրի շրջանակներում հրավիրված մսնագետ է:
  Մասնակիցներին ներկայացվեծ նախորոք կազամակերպության կողմից համայնքում իրականացված հետազոտության արդյունքները, կապված համայնքի խնդիրների, համայնքային ենթակառուցվածքների սպասարկման որոակի, բնակչություն-համայնքապետարան կապի հետ:
  Քաղաքապետարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները համաձայն չէին հետազոտության արդյունքների հետ, պատճառաբանելով, որ բնակչությունը անհիմն է դժգոհում քաղաքապետարանի աշխատանքից, և իրականում ավելի քիչ են խնդիրները քան բացահայտվել են հետազոտության արդյունքում:
Օրինակ հետազոտության արդյունքում ռեսպոնդենտների 42,5%-ը  նշել է, որ քաղաքապետարանը գործում է բնակչությունից  անկախ և կապ է հաստատում բնակիչների հետ միայն ընտրություններից առաջ, ինչը դժգոհություն առաջացրեծ քաղաքապետարանի աշխատակազմի մոտ:
 Եվ ընդհանուր առմամբ հետազոտության արդյունքում բացահայտված համայնքի իրական կարիքների և քաղաքապետարանի նախապես մշակված ռազմավարական պլանի միջև կան շատ էական տարբերություններ:
 Դասընթացի նպատակն է որպիսզի ավելի արդյունավետ և ճիշտ կազմվի "Համայնքային ռազմավարական ծրագիր" և "Գործողությունների պլան", ինչի արդյունքում ավելի արդյունավետ կլինի համայնքապետարանի աշխատանքը և հնարվորինս քիչ կլինի բնակչության դժգոհությունը:

No comments:

Post a Comment