Wednesday, September 14, 2011

Մասնակցենք – վերահսկենք – համագործակցենք

Համայնքի բնակիչներին մասնակից դարձնել ՏԻՄ-ի գործունությանը 
Քաունթերփարթ Ինթերնեշնլի Հայաստանյան գրասենյակի ֆինանսավորմամբ “Մարտունու կանանց համայնքային խորհուրդ” ՀԿ-ն Մարտունի քաղաքում իրականացնում է "Մասնակցենք – վերահսկենք – համագործակցենք" դրամաշնորհային ծրագիր, որի նպատակն է նպաստել Մարտունի քաղաքի ՏԻՄ բոլոր օղակների գործունեության թափանցիկության ապահովմանը , որոշումների կայացման, համայնքային կարիքների բավարարմանն ուղղված գործընթացներին համայնքի տարբեր դերակատարների` բիզնես սեկտորի, ՀԿ-ների, ակտիվիստների, լրատվամիջոցների մասնակցությանը: 
  Նպատակներին հասնելու համար նախատեսված գործողությունները/ ռազմավարությունները.
• Մարտունի համայնքի վեց թաղամասերում համայնքային կարիքների, ՏԻՄ գործունեությունից օտարվածության պատճարների ու հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ բնակչության առաջարկությունների բացահայտում։
• Հետազոտության բացահայտումների մասին համայնքի իրազեկում
• ՏԻՄ աշխատակազմի և համայնքի տարբեր սեկտորների ներկայացուցիչների կրթում
• Մարտունու համայնքային կարիքների բավարարմանն ուղղված մեկամյա գործողությունների պլանի մշակում
• Համայնքի ավագանու կողմից գործողությունների պլանի հաստատում
• Համայնքի բնակչություն իրազեկում
• Համայնքային համատեղ գործունեությամբ իրականացված աշխատանքերի դրական օրինակի ցուցադրում
 Արդեն անցկացվել է հարցաթերթիկային դեմ-առ-դեմ հարցազրույց բոլոր թաղամասերի բնակչի շրջանում` ընդամենը 240 հարցաթերթիկ:
Այժմ ծրագիրը շարունակվում է, և մշակվում են հետազոտության արդյունքները:

No comments:

Post a Comment