Monday, February 18, 2013

Ընտրություններ 2013 (մաս 3)

-Վաղը դասի չենք հասնի ...

Քաղաքացիական իրենց պարտքը կատարած մարտունեցի ուսանողները թերևս վաղը չեն նստի բուհական իրենց նստարանների առջև:
Օրվա երկրորդ կեսին Մարտունի քաղաքի ավտոկայանում հոծ բազմություն էր կուտակվել, ովքեր սպասում էին Մարտունի-Երևան երթուղային տաքսիներին: Նրանց արդեն հասցրել են մոռանալ, քանի որ ստացել են հասանելիք քվեն:

No comments:

Post a Comment