Friday, January 11, 2013

Ինչ է զարգացման ռազմավարական պլանը

                            

Տեսանյութում խոսվում է թե ինչ է իրենից ներկայացնում համայնքի զարգացման ռազմավարական պլանը, ինչպես է այն մշակվում, ընդունվում և հաստատվում:
Կարևորվում է զարգացման ռազմավարական պլանի մշակմանը բնակչության մասնակցությունը: Ինչպես նաև ընդունված ռազմավարական պլանի և իրականացվող քայլերի մասին բնակչության իրազեկում:

No comments:

Post a Comment