Thursday, December 20, 2012

Ռազմավարական պլանի ներկայացում բնակչությանը

 
  ՄԿՀԽ-ի աշխատակիցների կողմից Մարտունի քաղաքի բնակիչների ներկայացվեց ՏԻՄ-ի կողմից մշակված համայնքի զարգացման ռազմավարական պլանի նախնական փաթեթը: Քնարկումների արդյունքում գրիառնվեցին բնակչների կողմից արված դիտողությունները և առաջարկությունները, որոնք հաշվի կառնվեն ռազմավարական պլանի վերջնական մշակման ժամանակ:Հանդիպումները իրականացվում են բնակչությանը իրազեկելու նպատակով, «Համայնքի անդամի ակտիվությունը` զարգացած համայնքի նախապայման» ծրագրի շրջանակներում:
Բնակիչները կարևորում են նմանատիպ հանդիպումները, նշում որ այսպես հնարավոր է գոնե ինչ-որ կերպ իրենց ձայնը հասանելի դարձնել, և թեկուզ անուղակի մասնակցություն ունենալ համայնքի կառավարման գործընթացին:
No comments:

Post a Comment